နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ လေးနှစ်တာကာလအတွင်း ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆောင်ရွက်ချက်များ