အရှေ့တိုင်းပညာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
‌ဒေါက်တာဌေးဌေးသိန်းပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)
‌ဒေါက်တာအေးမင်းပါမောက္ခ
‌ဒေါက်တာစန်းစန်းနုတွဲဖက်ပါမောက္ခ
‌ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ဦးတွဲဖက်ပါမောက္ခ
‌ဒေါက်တာစန်းစန်းဝင်းတွဲဖက်ပါမောက္ခ
‌ဒေါ်သန်းချိုကထိက
‌ဒေါ်ခင်ငြိမ်းချမ်းဝင်းကထိက
‌ဒေါက်တာမြသက်ဦးကထိက
‌ဒေါ်အေးအေးမွန်နည်းပြ
၁၀‌ဒေါ်သော်သော်ငြိမ်းစံနည်းပြ