သင်္ချာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
‌ဒေါက်တာအောင်ကျော်မင်းပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)
ဒေါက်တာခင်မြတ်မြတ်အောင်ပါမောက္ခ
‌ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ခိုင်တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါက်တာခင်လှသီတွဲဖက်ပါမောက္ခ
‌ဒေါက်တာဖြူဖြူထွန်းတွဲဖက်ပါမောက္ခ
​ဒေါက်တာလီလီသန်းတွဲဖက်ပါမောက္ခ
‌ဒေါက်တာခင်အုံးမြင့်ကထိက
ဦးစောအောင်ကျော်ကထိက
‌ဒေါ်အမာစိန်ကထိက
၁၀‌ဒေါက်တာမေမြတ်မိုးကထိက
၁၁ဒေါ်အေးမင်းသန့်ကထိက
၁၂‌ဒေါ်အေးအေးခိုင်ကထိက
၁၃‌ဒေါ်တင်တင်မြင့်ကထိက
၁၄‌ဒေါ်တိုးတိုးကြည်ကထိက
၁၅‌ဒေါက်တာရွှေစင်သိန်းကထိက
၁၆ဦးဇော်မင်းထွေးကထိက
၁၇​ဒေါ်မို့မို့ကထိက
၁၈​ဒေါ်ဏီဏီယဉ်ကထိက
၁၉ဦးကျော်သူအောင်ကထိက
၂၀‌ဒေါ်သီတာထွန်းခင်လ/ထကထိက
၂၁‌ဒေါ်ချိုချိုလွင်လ/ထကထိက
၂၂‌ဒေါ်စုဖြိုးနွယ်လ/ထကထိက
၂၃‌ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်းလ/ထကထိက
၂၄​ဒေါ်သီရိဝေလ/ထကထိက
၂၅​ဒေါ်ခင်မာလာဝင်းလ/ထကထိက
၂၆​ဒေါက်တာလဲ့လဲ့ဝင်းလ/ထကထိက
၂၇​ဒေါ်သဉ္ဇာလှိုင်လ/ထကထိက
၂၈​ဒေါ်ဖြူသဲစုလ/ထကထိက
၂၉​ဒေါ်ရူပါလင်းလ/ထကထိက
၃၀‌ဒေါ်စုနွယ်ဝင်းနည်းပြ
၃၁‌ဦးအောင်စိုးမင်းနည်းပြ
၃၂‌ဒေါ်နှင်းမိုးမိုးအေးနည်းပြ
၃၃ဦးထင်ရဲကျော်နည်းပြ
၃၄ဦးဇင်လင်းထက်နည်းပြ