ဘူမိဗေဒဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
‌ဒေါက်တာဉာဏ်ဝင်းပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)
‌ဒေါက်တာနှင်းနှင်းဌေးပါမောက္ခ
‌ဒေါ်မော်မော်မြင့်တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါက်တာလှမင်းတွဲဖက်ပါမောက္ခ
​ဒေါက်တာသန်းထူးအောင်တွဲဖက်ပါမောက္ခ
‌ဒေါ်မာမာခိုင်ကထိက
‌ဒေါ်သီရိမေထွန်းကထိက
‌ဒေါ်လေးလေးခိုင်ကထိက
​ဒေါ်အမာတင်ကထိက
၁၀​ဒေါက်တာစိုးအိအိမြတ်ကထိက
၁၁​ဒေါ်ဆွေသက်ကိုကထိက
၁၂ဦးရန်နိုင်ထွန်းကထိက
၁၃ဦးနေဝင်းအောင်လ/ထကထိက
၁၄ဒေါ်သက်သက်အောင်လ/ထကထိက
၁၅ဦးဝေယံဖြိုးသရုပ်ပြ
၁၆ဦးဟိန်းထွဋ်သရုပ်ပြ
၁၇ဒေါ်သဲစုထွေးသရုပ်ပြ