သမိုင်းဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)
‌ဒေါက်တာဆွေဆွေဝင်းပါမောက္ခ
‌ဒေါက်တာမြမဉ္ဇူတွဲဖက်ပါမောက္ခ
​ဒေါက်တာကျော်မင်းတွဲဖက်ပါမောက္ခ
​ဒေါက်တာစိုးမိုးအောင်တွဲဖက်ပါမောက္ခ
​ဒေါက်တာမိုးမိုးပြုံးတွဲဖက်ပါမောက္ခ
‌ဒေါက်တာမွန်မွန်ရည်ကထိက
‌ဒေါ်နှင်းငွေကထိက
ဒေါက်တာလဲ့လဲ့ဝင်းကထိက
၁၀‌ဒေါ်ချိုချိုသိန်းကထိက
၁၁‌ဒေါက်တာယဉ်မွန်ဆွေကထိက
၁၂‌ဒေါက်တာချိုချိုထွန်းကထိက
၁၃ဒေါ်ခင်မိုးမိုးအေးကထိက
၁၄‌ဒေါ်လင်းလင်းထွန်းကထိက
၁၅ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ထွေးကထိက
၁၆ဒေါ်မြတ်မြတ်မိုးကထိက
၁၇‌ဒေါ်ခင်ငြိမ်းကထိက
၁၈‌ဒေါ်သန္တာထွေးကထိက
၁၉‌ဒေါ်နန္ဒာအောင်ကထိက
၂၀ဦးမောင်မောင်ဝင်းကထိက
၂၁​ဒေါ်သီတာဝင်းကထိက
၂၂​ဒေါ်စုစုအောင်ကထိက
၂၃​ဒေါက်တာဦးချစ်ကိုကိုကထိက
၂၄‌ဒေါ်ဇင်မာထိန်ဝင်းလ/ထကထိက
၂၅‌ဒေါ်နွဲ့ယဉ်ဝင်းလ/ထကထိက
၂၆‌ဒေါ်ထူးထူးမွန်နည်းပြ
၂၇‌ဒေါ်အေးအေးမာလ/ထကထိက
၂၈​ဒေါ်အေးသက်မွန်လ/ထကထိက
၂၉ဒေါ်ကေသွယ်စိုးနည်းပြ
၃၀‌ဒေါ်စန်းနည်းပြ