ပထဝီဝင်ဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
ဒေါက်တာခင်သိန်းဦးပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)
‌ဒေါက်တာလှိုင်မျိုးမျိုးဌေးပါမောက္ခ
‌ဒေါက်တာခင်မေဝင်းတွဲဖက်ပါမောက္ခ
‌ဒေါက်တာဌေးရင်တွဲဖက်ပါမောက္ခ
‌ဒေါက်တာခင်အေးယုတွဲဖက်ပါမောက္ခ
‌ဒေါက်တာခင်မောင်ဌေးတွဲဖက်ပါမောက္ခ
‌ဒေါ်မြတ်သက်ပန်ကထိက
‌ဒေါ်အေးအေးလွင်ကထိက
ဒေါက်တာစန်းစန်းရီကထိက
၁၀‌ဒေါ်ဝေဝေလွင်ကထိက
၁၁‌ဒေါ်မာမာအောင်ကထိက
၁၂ဒေါက်တာမာမာဆွေကထိက
၁၃ဒေါက်တာထားအိချောကထိက
၁၄‌ဒေါ်ခင်မာအေးကထိက
၁၅‌ဒေါ်ခင်ပိုကထိက
၁၆‌ဒေါ်မိုးမိုးကျော်ကထိက
၁၇‌ဒေါ်မြင့်မြင့်သိန်းကထိက
၁၈ဒေါ်ညွန့်ညွန့်နုကထိက
၁၉‌ဒေါ်တင်တင်မိုးကထိက
၂၀​ဒေါ်ခင်သန်းဦးကထိက
၂၁ဦးကြည်တင်ကထိက
၂၂​ဒေါ်သန်းသန်းအေးကထိက
၂၃​ဒေါ်နှင်းနှင်းယုကထိက
၂၄ဦးတင်ဝင်းကထိက
၂၅‌ဒေါ်စုစုလင်းလ/ထကထိက
၂၆‌ဒေါ်အေးအေးချိုလ/ထကထိက
၂၇‌ဒေါ်အေးအေးမာလ/ထကထိက
၂၈​ဒေါ်အေးသက်မွန်လ/ထကထိက
၂၉ဒေါ်ကေသွယ်စိုးနည်းပြ
၃၀‌ဒေါ်စန်းနည်းပြ