ပညာရေးအဖွဲ့

ဒေါက်တာဘဟန်
ပါမောက္ခချုပ်
ဥက္ကဌ
ဒေါက်တာတင်ထွန်းအောင်ဒုတိယ ဥက္ကဌ
ဒေါက်တာလှလှသန်းအဖွဲ့ဝင်
စဉ်အမည်ရာထူးဌာန
ဒေါက်တာဘဟန်ပါမောက္ခချုပ်မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်
ဒေါက်တာတင်ထွန်းအောင်ဒုတိယပါမောက္ခချု်မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်
ဒေါက်တာဌေးဌေးသိန်းပါမောက္ခအရှေ့တိုင်းပညာဌာန