ပညာရေးမျှော်မှန်းချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်

ရည်မှန်းချက်
ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံသည် မိမိကိုယ်ကိုကမ္ဘာကြီးသို့ပွင့်လင်းလာပြီဖြစ်သောကြောင့် မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ် သည် ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် အသီးအပွင့်ကိုခံစားခွင့်ရရှိလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ ဆရာများနှင့်ကျောင်းသားများကို ဖလှယ်ရန်နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်သစ် များကို လက်ရှိတက္ကသိုလ်ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ယူဆောင်လာရန် နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်အားလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမှ ကင်းလွတ်ပြီး ပညာရေးဆိုင်ရာအားကောင်းသော ပညာရေးဆိုင်ရာကောင်းမွန်သည့် ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။

မျှော်မှန်းချက်
မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်သည်ဗဟုသုတအခြေပြုခေတ်သစ်၏ စိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရန် မိမိကိုယ်ကို ရင့်ကျက်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံရှိရန် အခိုင်အမာဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။ မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်ကို ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကောလိပ် (မိတ္ထီလာ) အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ တွင်မိတ္ထီလာဒေသဆိုင်ရာကောလိပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ် တွင်မိတ္ထီလာကောလိပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်တက္ကသိုလ်အဆင့်သို့တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။